Polityka prywatności Sklepu 
https://www.sklep.froelke.pl
(„Sklep”)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Przemysław Froelke, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Interkam – Przemysław Froelke, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5922009710, nr REGON 220338830, Rynek 2, 83-200 Starogard Gdański.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: sklep@froelke.pl.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

   • dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO),

   • ich sprostowania (art. 16 RODO),

   • usunięcia (art. 17 RODO),

   • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

   • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

  A także prawo:

    • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
       • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);

       • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

    Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

    Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

    Twoje dane są przez nas przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

    1. Złożenie zamówienia w Sklepie

    W jakim celu?
    realizacja Twojego zamówienia
    Na jakiej podstawie?
    umowa sprzedaży lub umowa o dostarczenie treści cyfrowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
    Jak długo?
    przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością
    ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.
    (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
    Co się stanie, jeśli nie podam danych?
    nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia

    2. Założenie konta w Sklepie

    W jakim celu?
    realizacja umowy o świadczenie usługi – prowadzenia konta w Sklepie
    Na jakiej podstawie?
    umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
    Jak długo?
    do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie
    ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.
    (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
    Co się stanie, jeśli nie podam danych?
    nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia

    3. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

    W jakim celu?
    obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
    Na jakiej podstawie?
    umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
    Jak długo?
    do momentu zrealizowania zamówienia lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – 15 dni do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji – lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
    ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.
    (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
    Co się stanie, jeśli nie podam danych?
    nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

    * w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

    4. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

    W jakim celu?
    marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam
    (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).
    Na jakiej podstawie?
    nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
    Jak długo?
    do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie pliku cookie*
    Co się stanie, jeśli nie podam danych?
    nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany

    * w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

    5. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

    W jakim celu?
    analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników
    (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
    Na jakiej podstawie?
    nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
    Jak długo?
    do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie pliku cookie*
    Co się stanie, jeśli nie podam danych?
    nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem

    * w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

    6. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)

    W jakim celu?
    wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych
    Na jakiej podstawie?
    Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
    Jak długo?
    do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
    ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.
    (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
    Co się stanie, jeśli nie podam danych?
    nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych

    7. Subskrypcja newslettera

    W jakim celu?
    wysyłanie newslettera
    Na jakiej podstawie?
    umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
    Jak długo?
    do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera
    ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.
    (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
    Co się stanie, jeśli nie podam danych?
    nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu i naszych usług

    8. Wzięcie udziału w badaniu satysfakcji z naszych usług świadczonych w związku ze Sklepem

    W jakim celu?
    dostosowanie naszych usług do potrzeb Użytkowników, a także polepszenie jakości tych usług
    Na jakiej podstawie?
    nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia badań Twojej satysfakcji z naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
    Jak długo?
    15 dni lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
    ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.
    (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
    Co się stanie, jeśli nie podam danych?
    nie uwzględnimy Twojej opinii dotyczącej naszych usług w pracach nad ich dalszym rozwojem

    * w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

    9. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami

    W jakim celu?
    ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
    Na jakiej podstawie?
    nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
    Jak długo?
    do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
    Co się stanie, jeśli nie podam danych?
    brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

    * w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

    PUBLIKOWANIE DANYCH

    Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu.

    Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

    PROFILOWANIE

    W ramach Sklepu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

    Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

    DZIAŁANIA ANALITYCZNE

    W ramach Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

    BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

    Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

    PLIKI COOKIES

    Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

      • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);

      • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

     W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

       • zapamiętywania Twojej sesji

       • statystycznych

       • marketingowych

       • udostępniania funkcji Sklepu

      Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

        • Firefox

        • Chrome

        • Safari

        • Internet Explorer / Microsoft Edge

       Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 30 dni od ostatniej wizyty w Sklepie.

       Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

         • usunąć pliki cookies,

         • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

        W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

        Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

        USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

        Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

        Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

        DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
        każde działanie w związku ze Sklepem hostingodawca nie ma miejsca
        podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT nie ma miejsca
        osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność nie ma miejsca
        operator internetowej platformy handlowej nie ma miejsca
        kancelaria prawna nie ma miejsca
        przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych podmiot zapewniający usługi marketingowe tak – Stany Zjednoczone Ameryki **
        przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie tak – Stany Zjednoczone Ameryki **
        założenie konta w Sklepie dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) nie ma miejsca
        złożenie zamówienia w Sklepie dostawca płatności nie ma miejsca
        podmiot zapewniający dostawę towaru – chyba że wybrałeś opcję odbioru osobistego nie ma miejsca
        dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe) nie ma miejsca
        dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) nie ma miejsca
        hurtownia nie ma miejsca
        biuro rachunkowe nie ma miejsca
        podmiot zapewniający system ratalny nie ma miejsca
        zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na marketing podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych nie ma miejsca
        skorzystanie z komunikatora dostępnego w Sklepie podmiot dostarczający komunikator dostępny w Sklepie nie ma miejsca
        skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku ze Sklepem przez portale społecznościowe portale społecznościowe tak – Stany Zjednoczone Ameryki **
        wzięcie udziału w badaniu satysfakcji z naszych usług podmioty umożliwiające umieszczanie opinii o Sklepie lub produktach i ich porównywanie nie ma miejsca
        podmiot przeprowadzający badanie satysfakcji nie ma miejsca
        nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania) dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) nie ma miejsca

        A ponadto:

        odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

        PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

        ** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

         

        Polityka Plików Cookies dla Sklepu FROELKE Jewellery

        1. Wprowadzenie Witamy w Sklepie FROELKE Jewellery! Dbamy o Twoją prywatność i bezpieczeństwo danych. Nasza polityka plików cookies wyjaśnia, jak i dlaczego wykorzystujemy pliki cookies oraz jakie masz prawa w związku z nimi.

        2. Administrator Danych Osobowych Administratorami Twoich danych osobowych są:

        • Przemysław Froelke, Interkam – Przemysław Froelke, Rynek 2, 83-200 Starogard Gdański.
        • Kontakt: sklep@froelke.pl
         

        3. Co to są Pliki Cookies? Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu podczas przeglądania Sklepu. Pomagają nam poprawić Twoje doświadczenia zakupowe oraz dostosować treści do Twoich preferencji.

        4. Jak Wykorzystujemy Pliki Cookies? Wykorzystujemy pliki cookies do:

        • Zapamiętywania sesji użytkownika.
        • Analizy statystycznej ruchu na stronie.
        • Celów marketingowych i reklamowych.
        • Usprawnienia funkcji Sklepu.
         
        5. Zarządzanie Plikami Cookies
         
        Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Informacje o tym, jak to zrobić, znajdziesz w sekcji Pomoc swojej przeglądarki. Pamiętaj, że ograniczenie użycia plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu.
         
        6. Twoje Prawa
        Przysługuje Ci prawo do:
         
        • Żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
        • Przeniesienia danych do innego administratora.
        • Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, w tym przetwarzania dla potrzeb marketingu bezpośredniego.
        7. Bezpieczeństwo Danych
        Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, by chronić Twoje dane, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
         
        8. Zmiany w Polityce Plików Cookies
        Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w tej polityce. Zachęcamy do regularnego sprawdzania tej strony, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami.
         
        9. Kontakt
        W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących naszej polityki plików cookies, prosimy o kontakt na adres sklep@froelke.pl.